PRIMER CONSELL D'ALUMNES DEL CURS!

Hem treballat moltíssim tots plegats: delegades i delegats, subdelegats i subdelegades, direcció i la TIS.

Hem parlat sobre:
1)LA BIBLIOTECA, les seves normes i el seu funcionament,
2)EL PATI- aquest any continuarem construint aquells espais que creiem que ens falten.En parlarem a les assamblees d'aules.A l'hora de menjador en el pati hi ha molts conflictes.Crearem la figura del MEDIADOR O MEDIADORA DEL MENJADOR per gestionar els conflictes entre iguals.
3)MEDIACIÓ- Fins ara teníem els mediadors de pati, alumnes que ajuden a mediar conflictes.Aquest any crearem dos nous rols: MEDIADOR D'ESCOLA, alumne/a que media,conflictes quan siguin d'escola o quan els mediadors de pati no puguin resoldre'ls i el MEDIADOR DE MENJADOR, per resoldre els conflictes en horari de menjador.
Els conflictes s'arreglen parlant, així és com ho farem!!!! I crearem un espai dins l'escola i en el pati per facilitar el diàleg i la comunicació!d'això en diem MEDIACIÓ!!!!
Fins la propera reunió del Consell d'alumnes!!!!!
ELS VALORS A L'ESCOLA

A l’escola les Arrels prioritzem ajudar a que els nostres alumnes creixin amb uns valors comuns ben arrelats, valors que els ajudaran a ser persones íntegres, resolutives i empàtiques.
De valors n’hi ha molts, però de P3 fins a 5è hem triat aquests:

El respecte, l’ amor, l’amistat, l’autoestima, el compartir, la cooperació  i el positivisme.