COM TREBALLEM?

AULES TEMÀTIQUES, NOVA PROPOSTA PEDAGÒGICA A LES ARRELS!
“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir” Mark Van Doren

La nostra escola ofereix un ventall metodològic prou ampli per tal que l’infant aprengui, sigui competent i feliç. Des dels inicis del nostre centre, a Educació infantil i a primària treballem per racons, projectes o agrupaments flexibles.
Enguany, a Educació infantil hem engegat un nou plantejament pedagògic, el de les AULES TEMÀTIQUES. Cada aula esdevé un espai o ambient temàtic pel qual, mitjançant un sistema setmanal de rotació, tots els infants poden gaudir de cadascuna de les aules. Cada aula temàtica té uns materials específics i concrets amb la finalitat de treballar uns objectius. Aquesta línia metodològica permet que els infants realitzin un aprenentatge actiu basat en la descoberta, manipulació i experimentació dels diferents materials i propostes que hi ha a les diferents aules temàtiques. En funció dels seus interessos i motivació, l’infant és qui tria l’activitat que vol realitzar cada dia a l’aula. D’aquesta manera desenvolupa la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
Cada una de les sis aules d’educació infantil és una aula temàtica diferent i els nens i nenes les poden gaudir totes durant la setmana. Les sis aules que tenim són: construccions, joc simbòlic, matemàtiques, experimentació, plàstica i llengua. Tot i que només és un inici, n’estem molt satisfetes!


A la nostra escola oferim un ampli ventall metodològic per afavorir el desenvolupament de l’esperit crític de l’infant, per això treballem:


PROJECTES

RACONS

EXPERIMENTACIÓ

SETMANES TEMÀTIQUES